top of page

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Asian Import 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03/09/2019

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

Artikel 2 - Voorwaarden 

Artikel 3 - Producten 

Artikel 4 - Bestelling 

Artikel 5 - Herroepingsrecht 

Artikel 6 - Prijs 

Artikel 7 - Betaling 

Artikel 8 - Conformiteit en garantie 

Artikel 9 - Levering en uitvoering 

Artikel 10 - Overmacht 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom 

Artikel 12 - Gegevensbeheer 

Artikel 13 - Geschenkbon 

Artikel 14 - niet-aansprakelijkheidsverklaring 

Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid In deze Algemene voorwaarden wordt verstaand onder : 
1.1 Verkoper “Asian Import - Little Tibet ” - Vandelanotte Bart BE0829.429.677, Asian Import Menenstraat 472 - 8560 Wevelgem, Asian Import - Vanackerestraat 59 - 8560 Wevelgem. 
1.2. Koper - iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling maakt via mail, website, per telefoon of in de winkel/magazijn. 
1.3. Product(en) - Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten goederen en/of diensten. 


Artikel 2 - Voorwaarden 
2.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper. 
2.2. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn (zotte zondag, verhuur, verkoop per opbod…), geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. 
2.3. Het plaatsen van een bestelling op de website mail, per telefoon of in de winkel/magazijn. geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website: https://www.asianimport.be/terms en https://www.littletibet.be/terms 


Artikel 3 - Producten 

3.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 

3.2 Sommige goederen zijn met de hand gemaakt en dus enige stukken. Ondanks zorgvuldige controle kunnen er bijgevolg kleine verschillen zijn tussen de getoonde foto's op de website en de geleverde goederen. Er kunnen tevens kleurafwijkingen zijn tengevolge de beeldschermkwaliteit. 

3.3. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, etc; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de website en de winkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. 

 

Artikel 4 - Bestelling 

4.1. uw bestelling is compleet en wordt pas verwerkt zodra we de betaling hebben ontvangen. 

4.2. Om een product aan te kopen op onze website , voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. 

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht 

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing wanneer u woonachtig bent in een land binnen de Europese Economische Ruimte 

5.1. Als je goederen bij ons online koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf u de producten in ontvangst hebt genomen het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder opgave van reden terugsturen naar ons adres of binnenbrengen in onze winkel. Menenstraat 472 - 8560 Wevelgem nadat wij van u het ingevulde herroepingsformulier hebben ontvangen en u voldoet aan de voorwaarden voor het retourneren. 

5.2. Uiterlijk en binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Asian Import de betaalde sommen terugstorten. 

5.3. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, herroepingsformulier en met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en rekening houdende met onze instructies. 

5.4 Sommige producten/diensten vallen onder de uitzonderingen : retourverzendingskosten, tickets en reservaties voor meditaties en rituelen, wierook, cd’s, voedingswaren, speciaal op maat gemaakte producten, speciaal bestelde stukken, goederen in openbare verkoop of verkoop per opbod, producten verkocht in uitverkoop, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, geschenkbonnen, etc. 

5.5. Omdat u de kosten van de retourzending (die ten laste van de koper is) niet hoeft te betalen bij het online portaal kunnen wij geen heen-verzendingskosten terugbetalen (via het online retour portaal krijgt u een retourlabel die reeds door ons gefrankeerd is, u hoeft dan ook niets te betalen bij afgifte in het afleverpunt). 

5.6. Alle formulieren en meer info kunt u vinden op https://www.asianimport.be/retouraanvraag

 

Artikel 6 - Prijs 

6.1. De prijzen vermeld op onze website zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten. 

6.2. Verzendkosten zijn te vinden op : https://www.asianimport.be/verzending

6.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van technische en druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

6.4. Wij behouden ons zich het recht voor om op eender welk moment de prijzen van via onze website aangeboden producten te wijzigen en om per vergissing verkeerd opgegeven prijzen te corrigeren. 

6.5. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wevelgem en/of via onze webshop, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

 

Artikel 7 - Betaling 

7.1. Wij aanvaarden volgende betaalmiddelen Bancontact/Mister Cash, iDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Europese bankoverschrijving IBAN: BE45001621625889 Swift / BIC: GEBABEBB, contant. 

7.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. 
Online transacties worden verwerkt door Mollie BV. 

7.3. Enkel van toepassing voor bestellingen in onze winkel/groothandel : Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

 

Artikel 8 - Conformiteit en garantie 

8.1. Asian Import garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren. 

8.2. Alle goederen aangekocht in de winkel of magazijn dienen voor aankoop gecontroleerd te worden, hiervoor geldt geen enkele garantie na aanschaf, ook worden deze niet teruggenomen noch geruild. 

8.3. Beelden worden verkocht zonder enige waarborg, in de staat waarin ze zich bevinden bij verkoop, nagekeken, gekend en goed gekeurd door de koper. De koper aanvaard alle zichtbare en eventuele verborgen, niet zichtbare gebreken. 

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering (enkel van toepassing voor web-shop bestellingen) 

9.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling ingegeven adres (wij kunnen dit adres niet wijzigen). 

9.2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden bij de koerier in 1 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. 

9.3. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier

9.4. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschades wegens laattijdige levering of niet-levering, beschadigingen, verlies door de transporteur die wij aanstellen. 

9.5. eventuele kosten voor retourzendingen zijn altijd ten laste van de koper. 

9.6.1 Pallet verzending : Er dient iemand aanwezig te zijn de dag van levering (er kan geen uur worden afgesproken)

9.6.2 Pallet verzending : Levering tot aan de voordeur (de goederen worden afgezet op de stoep of eventueel in de garage)

9.6.3 Pallet verzending : Wij kunnen alleen afleveren op locaties op de begane grond.

9.6.4 Pallet verzending : De chauffeurs kunnen niet helpen om de goederen te demonteren en binnen te brengen of te brengen op een verdiep

 

Artikel 10 - Overmacht 

10.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

10.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom 

11.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. 

11.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asian Import 

 

Artikel 12 - Gegevensbeheer / Privacy Onze volledige Privacyverklaring kunt u steeds nazien op 
https://www.asianimport.be/privacy

 

Artikel 13 - Geschenkbon/tegoedbon 

13.1. Je geschenk-/ tegoed-bon is geldig op de webshop of in de winkel. 

13.2. Je geschenkbon is geldig tot en met de vermelde einddatum (1 jaar na besteldatum) 

13.3. Je kunt je geschenkbon slechts eenmaal gebruiken 

13.4. Een eventueel restbedrag vervalt 

13.5. Je kunt de waardebon niet inwisselen voor geld 

 

Artikel 14 - niet-aansprakelijkheidsverklaring 

14.1. Asian Import - Little Tibet kan niet worden aansprakelijk gesteld voor het foutief gebruik van onze producten.

14.2. Asian Import - Little Tibet is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan de koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. 

14.3. Alle informatie die op deze site en winkel/magazijn voorkomt werd in eerste instantie vervaardigd door of bekomen van Asian Import - Little Tibet . Wij zijn niet verantwoordelijk voor het foutief of onvolledig zijn van de gegevens of voor iedere andere informatie die door of doorheen deze site voorkomen. Deze gegevens zijn louter informatief en geenszins bindend. 

14.4. Door het aanvaarden van de aankoopvoorwaarden bevestigt de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze niet-aansprakelijkheidsverklaring. 

14.5. Toepassing van de informatie op deze site is je eigen verantwoordelijkheid en risico. Mineralen kunnen ondersteunend werken en zijn geen vervangers voor medicatie. Neem altijd contact op met je (huis)arts. 

 

Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen 

15.1. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

15.2. Je ons contacteren via https://www.asianimport.be/contact. We doen er alles aan om je klacht binnen de 10 werkdagen te behandelen. 

15.3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij betwisting die niet in de minne geregeld kunnen worden is enkel de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk bevoegd. 


 

Disclaimer Wij besteden veel aandacht aan de juistheid van informatie op onze website, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onvolledigheden of fouten bevat. 

Het invoeren van informatie gebeurt handmatig waardoor er wel eens een fout kan optreden. 

Hoewel we dit vervelend vinden, aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid.

Privacy & Safety

Laatst bijgewerkt: 26 maart 2018

1. Inleiding

We nemen uw privacy zeer serieus. Op deze pagina wordt uitgelegd welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke stappen we nemen om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt bewaard tijdens het gebruik van Asian Import.

Door gebruik te maken van Asian Import of door enig deel van deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomstig dit Privacybeleid en wordt u geacht volledig met dit Privacybeleid akkoord te zijn gegaan. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft gegeven voor de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Mocht u niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, dan dient u deze site niet te gebruiken.

Internationale gebruikers - Door onze website te bezoeken en ons uw gegevens te verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we vanwege de internationale dimensie van de site de gegevens die we tijdens onze relatie hebben verzameld, mogen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld of in onze andere communicatie met u, inclusief de overdracht van informatie buiten uw eigen rechtsgebied. Bovendien dient u te begrijpen dat dergelijke gegevens mogelijk worden opgeslagen op servers die zich buiten het rechtsgebied van uw land bevinden. Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de overdracht van dergelijke gegevens.

2. Informatie die we mogelijk verzamelen

2.1 Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)

Door Asian Import te gebruiken, kunnen we u vragen ons bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Deze informatie wordt gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen wanneer u goederen of diensten bij ons koopt.

Wij gebruiken of onthullen uw verzamelde persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan het primaire doel zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen of wanneer dit wettelijk vereist is.

2.2 Apparaat-informatie

Wanneer u Asian Import bezoekt, maakt onze internetprovider een aantekening van uw bezoek. De computersystemen en software die door de site worden gebruikt, verwerven bepaalde persoonlijke gegevens in het normale verloop van de dienst, wat noodzakelijk is om de internetcommunicatieprotocollen te kunnen gebruiken.

Ook, wordt de volgende informatie vastgelegd, gebruikt en gecontroleerd voor statistische doeleinden, handhaving van het privacybeleid en om gebruikersgeschillen te vergemakkelijken:

 • IP-adressen en andere technische informatie

 • Datum en tijdstip van uw bezoek

 • Paginaweergaven en website-interactie

Deze gegevens worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd en worden uitsluitend gebruikt voor anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de site en om te controleren of deze correct werkt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te onderzoeken ingeval van computercriminaliteit die de site beschadigt; afgezien van deze mogelijkheid worden de gegevens met betrekking tot de webcontacten niet langer dan dertig dagen opgeslagen.

2.3 Cookies

We gebruiken cookies om gegevens op te slaan terwijl u Asian Import bezoekt. U kunt uw browser configureren om onze cookies te weigeren. Dit kan echter leiden tot verstoring van onze service, zoals het niet kunnen inloggen en niet opslaan van producten in uw winkelwagen. Als u onze cookies wilt verwijderen, raden we aan om een plug-in te installeren die cookies verwijdert na uw bezoek.

Dit zijn de soorten cookies die we op uw apparaat opslaan:

TypeFunctieDuur

Functionele cookieTaalkeuze30 dagen

Functionele cookieValutakeuze30 dagen

Functionele cookieWinkelwagen30 dagen

Functionele cookieProductsorteervolgordeHuidige sessie

Functionele cookieProductlijstweergaveHuidige sessie

Functionele cookieProductfiltersHuidige sessie

Functionele cookieKortingscodesHuidige sessie

Wij kunnen de bovenstaande verzamelde informatie bekendmaken, indien dit wettelijk vereist is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures.

We kunnen de bovengenoemde verzamelde informatie ook bekendmaken aan wetshandhavers of anderen, in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: ons Privacybeleid te handhaven; reageren op beweringen dat het plaatsen van een bericht of andere inhoud in strijd is met de rechten van derden; of om onze rechten te beschermen.

3. Gegevensencryptie en opslag

Asian Import maakt gebruik van SSL-coderingstechnologie. Uw communicatie met ons wordt uitsluitend overgedragen als gecodeerde gegevens. We gebruiken computerwaarborgen zoals firewalls en gegevensversleuteling, we verplichten fysieke toegangscontroles aan onze gebouwen en bestanden en we autoriseren de toegang tot persoonlijke informatie over uitsluitend voor die werknemers die het nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.

We bewaren en verwerken in de eerste plaats uw persoonlijke gegevens in de EU/Europese Economische Ruimte ("EER"). Als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, is dat omdat u hiermee heeft ingestemd of omdat we een wettelijke reden hebben om dit te doen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan vereist. 

4. Serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om onze dienst te vergemakkelijken. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

 • Providers van betalingsdiensten

 • Bezorgdiensten

 • Administratie- en factureringsdiensten

Onze overeenkomsten bepalen dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die zij voor ons uitvoeren en niet voor eigen voordeel.

4. Links naar andere websites

Asian Import kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, de praktijken en de beschikbaarheid van sites van derden. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken voordat u persoonlijke gegevens verzendt. U wordt ook geadviseerd om het juridisch beleid van de website van dergelijke sites te doorlopen, voordat u transacties via dergelijke sites aangaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke sites. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten in betalingsbedragen, methode, technische problemen bij de betaling, enz.

5. Bescherming van kinderen

We erkennen het belang van de bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen. Onze website en alle beschikbare diensten op deze website zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over kinderen. Een ouder of voogd van een kind kan contact met ons opnemen als hij/zij ontdekt dat een kind onder de 13 jaar zijn/haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur ons dan alstublieft niet uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres), aangezien u niet wettelijk gerechtigd bent om een overeenkomst met ons aan te gaan. Als u jonger bent dan 13 jaar en u wilt een vraag stellen of deze site in ieder geval gebruiken, waarvoor u uw persoonlijke gegevens moet verstrekken, vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.

6. Schadeloosstellingen

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de site en het internet, zonder beperking, uitsluitend op eigen risico is en onderworpen is aan alle toepasselijke lokale, nationale, nationale en internationale wet- en regelgeving.

U gaat ermee akkoord dat internet geen beveiligd netwerk is en dat derden de informatie die de gebruiker via internet verzendt mogelijk kunnen onderscheppen, openen, gebruiken of beschadigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeldige bestemmingen, verzendfouten of corruptie, onderschepping of beveiliging van gebruikersgegevens. U gaat ermee akkoord dat we niet kunnen en niet garanderen of garanderen dat de site vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen vertoont.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we niet garanderen dat de site ononderbroken of vrij van fouten is en dat we geen controle hebben over netwerken van derden of dat de gebruiker die bezoekt tijdens het gebruik van de site, en dat vertragingen en verstoringen van andere netwerkoverdrachten volledig buiten onze controle vallen.

U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteitsvolledigheid, bruikbaarheid of waarde van inhoud, gegevens, documenten, grafische afbeeldingen, foto's en informatie.

7. Uw rechten

Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te vragen.

 • U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.

 • Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen. (het recht om te worden vergeten)

 • U heeft het recht op beperking van verwerking, bezwaar en gegevensportabiliteit.

 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
   

8. Diverse bepalingen

Indien enig deel van dit document ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de resterende delen blijven dan volledig van kracht.

Er wordt overeengekomen dat alle zaken met betrekking tot het gebruik van de Asian Import worden beheerst door de wetgeving van België en aanverwante EU-wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).

Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Rechtbanken in België van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering van de verplichtingen hieronder.

Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Rechtbanken in België van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering van de verplichtingen hieronder.

U stemt ermee in dit privacybeleid niet geheel of gedeeltelijk over te dragen of anderszins over te dragen; elke poging daartoe is ongeldig.

Alle voorwaarden die afwijken van dit privacybeleid in een door u gedane schriftelijke of elektronische communicatie zijn ongeldig.
 

9. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren.
Asian Import wordt geleverd door:

Asian Import
Menenstraat 472
8560 Wevelgem
Belgium

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit Privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Payment Methods
Pricay
bottom of page